Informe CES Illes Balears (2018)
269 Downloads
Capítol 5, dedicat al CC, de l’Estudi de prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 (elaborat pel LINCC-UIB per encàrrec del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears)

CAT

Illes Balears

Públic General