“LES AMENACES CLIMÀTIQUES I AMBIENTALS A L’AULA: UNA PERSPECTIVA ECOSOCIAL” LA NOVA PROPOSTA FORMATIVA DE DOCENTS PEL FUTUR

Docents pel Futur i la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa, conscients de la importància de la formació del educadors en matèria de canvi climàtic, convoquen unes noves jornades formatives adreçada a docents dels diferents nivells educatius.

El curs d’enguany duu per títol “Les amenaces climàtiques i ambientals a l’aula: una perspectiva ecosocial” i es desenvoluparà entre el 16 de febrer i el 30 de març de 2021, just un any després de la primera cita formativa de DxF.

La formació, de 15 hores reconegudes, es realitzarà en modalitat mixta (9 hores presencials, per videoconferència; i 6 a distància, a través de l’entorn virtual Moodle -fweib.caib.es-). 

Avui, 19 de gener, comença el termini d’inscripció, que s’ha de complementar a través del Portal del Personal abans del 7 de febrer.

Els continguts de les jornades aprofundeixen diversos aspectes rellevants relacionats amb l’actual crisi climàtica: L’enfocament ecosocial a les crisis ambientals, La crisi climàtica i la crisi ambiental global, Respostes polítiques i globals a la crisi ambiental, Impactes de la crisi climàtica sobre la biosfera, La crisi climàtica des del punt de vista econòmic i filosòfic i Educació ambiental: noves aproximacions.

Els formadors de les jornades formatives 2021 seran els ponents Luis González Reyes, Pau de Vílchez Moragues, Damià Gomis Bosch, Joaquín M. Valdivieso Navarro, Núria Marbá Bordalba, Catalina M. Torres Figuerola, Maria del Mar Casas Riutort i Joana Crespí Marcè.

En trobareu més informació a

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4517292&coduo=944173&lang=ca