FORMADORS DE LES JORNADES DOCENTS SOBRE CANVI CLIMÀTIC 2021

Un grapat de bons professionals especialitzats en diferents disciplines seran els encarregats de dur a terme la formació d’enguany:

Luis González Reyes. Coordinador d’educació ecosocial a FUHEM i membre de Garúa, cooperativa que treballa en transformacions ecosocials i en la qual coordina el curs de formació de formadors/es a la Comunitat de Madrid. És col·laborador habitual de varies universitats i ha estat professor de secundària i educador ambiental a El Hornilllo. És coautor o autor d’una veintena de llibres, entre els quals destaquen En la espiral de la energía y Educar para la transformación ecosocial.

Dr. Pau de Vílchez Moragues. Professor de Dret Internacional Públic a la UIB. La seva carrera professional, dins i fora del món acadèmic, ha girat en torn dels drets humans i la protecció del medi ambient. Actualment és subdirector del Laboratori Interdiscplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC) i president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears.

Dr. Damià Gomis Bosch. Doctor en Física i catedràtic de Física de la Terra a la Universitat de les Illes Balears. També és el director del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB. La seva àrea de recerca és l’oceanografia física i, dintre d’aquesta, la variabilitat del nivell del mar, especialment a escala climàtica.

Dr. Joaquín M. Valdivieso Navarro. Professor Titular d’Universitat de l’Àrea de Filosofia Moral del Departament de Filosofia i Treball Social a la Universitat de les Illes Balears. Investigador en filosofia moral i política contemporània, específicament en les teories crítiques de la societat, i l’ètica i política del medi ambient.

Dra. Núria Marbá Bordalba. Doctora en Biologia i investigadora científica del CSIC a l’IMEDEA. També és cap del departament d’Oceanografia i Canvi Global de l’IMEDEA. El seu àmbit de recerca és l’ecologia marina. Investiga l’efecte del canvi global en ecosistemes de vegetació marina i els paper d’aquests ecosistemes en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic.

Dra. Catalina M. Torres Figuerola. Doctora en Economia Ambiental, Titular d’Universitat del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i secretària del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB (LINCC). La seva recerca gira en torn tant de l’anàlisi crítica de l’economia ambiental com de l’economia ecològica, especialment en matèria del paper del metabolisme socioeconòmic de la civilització industrial en la crisi socioecològica actual.

Maria del Mar Casas Riutort. Llicenciada en Biologia. Amb més de cinc anys d’experiència en projectes d’educació i gestió ambiental, els més recents amb el Centre Flassaders, SEO BirdLife i ReZero i un any d’experiència com a tècnica de medi ambient a l’Ajuntament de Marratxí.

Joana Crespí Marcè. Llicenciada en Biologia. Col·laboració en diversos projectes d’educació ambiental i amb cinc anys d’experiència com a professora de Biologia i Geologia a centres d’educació secundària.